Over ons

De school is gelegen in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid en bestaat uit 3 locaties. De school wordt momenteel bezocht door 285 leerlingen van verschillende nationaliteiten. Deze leerlingen zijn verdeeld over 15 groepen.
 
Het team bestaat uit ca. 43 mensen. De school is in beweging. Belangrijke kernbegrippen zijn:
adaptief onderwijs, leertijd verlenging/dag programmering, ouderbetrokkenheid 3.0, veiligheid, continurooster, leerlingenzorg, wetenschap & technologie, VVE, loopbaanoriëntatie, opbrengstgericht werken, huiswerkbegeleiding, gezonde school en Teach like a champion/doordacht passend lesmodel.