Over ons

De Meerpaal is een kleinschalige vmbo met 500 leerlingen en ruim 90 medewerkers. Alle leerlingen die onderwijs volgen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. De meeste leerlingen hebben een LWOO-indicatie. De klassen bestaan uit ongeveer 17 leerlingen en er wordt onderwijs gegeven op BB, KB en TL-niveau. De extra ondersteuningsbehoefte kan enerzijds liggen op het cognitieve vlak (taal- en/of rekenachterstanden) en anderzijds op het sociaal emotionele vlak. Op De Meerpaal is bijna elke docent ook mentor. De begeleiding van onze leerlingen is intensief, maar levert zo veel meer op. Structuur en duidelijkheid samen met het geloof dat leerlingen meer kunnen dan ze denken geeft leerlingen zelfvertrouwen en daardoor groeien zij. De school heeft deels een streekfunctie en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (metro, bus en trein).


Ons logo zegt eigenlijk alles over onze school:

  • Roze: de Liefde waaruit we met elkaar leven
  • Geel: Licht, het perspectief dat al onze leerlingen hebben en wat wij hen willen laten zien
  • Blauw: Leven, het water, de wereld waarin we samenleven
  • Het touw - de tros - verbeeldt de leerling, die zich verbindt aan een stevige Meerpaal

Is samen werken aan de brede ontwikkeling van de leerlingen in een enthousiast jong en betrokken team jouw doel? Dan is De Meerpaal er voor jou!