Over ons

SaKS: Samen Katholieke Scholen

SaKS, Samen Katholieke Scholen Alkmaar, een (netwerk)organisatie van scholen die met elkaar een beweging vormen om het onderwijs anders en met meer betekenis voor leerlingen, leerkrachten en ouders vorm te geven. “Worden wie je bent” vormt de kern van de SaKS-beweging. Die beweging verloopt langs vier richtsnoeren (eigenaarschap, talentontwikkeling, samenwerking en zingeving) die focus geven op bovenschools niveau, maar ook ruimte om een eigen vertaling op schoolniveau te maken. Met de slogan “SaKS over morgen” maakt SaKS duidelijk dat we met ons onderwijs niet alleen kinderen een basis willen geven voor een gezonde en gelukkige toekomst voor zichzelf, maar juist ook voor de wereld waarin ze leven. www.saks.nl


Lispeltuut

De Lispeltuut is een school waar het team met plezier veel energie en tijd in het onderwijs investeert. Talentgedreven onderwijs is ons speerpunt. We staan voor een cultuur waarbij we elke dag werken aan nóg beter onderwijs. We doen dit volgens de principes van Stichting LeerKRACHT. Onze visie op leren en ontwikkelen is dat leerkrachten in toenemende mate een coachende rol aannemen, ouders betrokken worden en dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Naast de groepsvormende lessen krijgt het zelfstandig leren  steeds meer aandacht. In het ontwerp van onze nieuwe gebouw hebben we hier uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Medio 2024 verhuizen we naar het in aanbouw zijnde kindcentrum Vroonermeer. https://lispeltuut-saks.nl/