Over ons

Goed onderwijs spreekt het denken, het gevoel én het handelen aan. De leerling wordt uitgedaagd te worden wie het is. Groeien en bloeien als mens, is in het vrijeschoolonderwijs essentieel. Met bevlogen en enthousiaste leerkrachten die zich blijven professionaliseren binnen de context van de wereld om ons heen, bieden wij de kinderen alle ruimte om zich breed te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en kunstzinnig gebied. Respect en goede omgangsvormen zijn voor ons belangrijke waarden.


Als meest onderscheidende werkvorm kent de vrijeschool het periodeonderwijs. De aaneensluiting van de eerste twee ochtenduren, gedurende meerdere weken, biedt ruimte voor onderwijs binnen één leerdomein. Het leren wordt effectief en betekenisvol, door intensieve verbinding met de lesstof. Het leren wordt levend door het doen. Wij streven naar aantrekkelijk, eigentijds vrijeschoolonderwijs met behoud van identiteit, met open blik naar de wereld en in samenhang met de omgeving.