Over ons

De Kyckert heeft de ambitie om een school te zijn die in de omgeving wordt gezien als een betrouwbare partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij werkt hierin samen met diverse instanties, waaronder de brede school, om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar naast de didactische ontwikkeling ook een sociaal-emotionele en brede ontwikkeling mee te geven. De leerling staat in 2024 nog meer centraal in ons onderwijs. Het bieden van kwaliteit en kansen voor onze leerlingen en het geven van een eigen verantwoordelijkheid zijn kerngedachten die hierbij uitgedragen worden.

Net als bij het koersplan van het bestuur is ons schoolplan gebaseerd op de gouden Circkel van Sinek (2009). Dit model gaat er vanuit dat excellerende organisaties werken van binnen naar buiten.

Onze school is zich ervan bewust waarom (why) we er zijn en heeft dit vertaald in een missie. In onze visie leggen we via onze kernwaarden uit, hoe (how) wij onze missie naleven. Wat (what) wij als school in de komende jaren willen bereiken, onze ambities, zijn hieruit voortgekomen.

Bij De Kyckert is de volgende vacature beschikbaar: