Over ons

Leren door vertrouwen, verbinden en verwonderen. Dat staat op basisschool De Krullevaar centraal. Immers, ‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’ (Aristoteles). 

Leren van elkaar en met elkaar. Spelend leren. Dát is De Krullevaar. De allerleukste basisschool in De Meern, een school: 

  • met zo’n 370 leerlingen en een enthousiast team; 

  • waar iedereen zich thuis voelt; 

  • waar we trots zijn om lees- en Kanjerschool te zijn; 

  • waarin we coöperatief leren, via – plusgroepen – leerpleinen – projecten – creatieve ateliers; 

  • met aandacht voor – wetenschap & techniek – cultuur – muziekles; 

  • waar we gebruik maken van – Snappet – Motorische Remedial Teaching – Kurzweil. 

Op De Krullevaar kijken we naar de kinderen en naar hun mogelijkheden. We volgen hun ontwikkeling en vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan. Wij geven instructie op diverse niveaus, waarbij we elk kind uitdagen. Met andere woorden: er wordt gewoon goed les gegeven. 

Op De Krullevaar creëren we een fijn leer- en werkklimaat. Een plezierige schooltijd is één van de voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. Door goed naar kinderen te luisteren, willen wij ze duidelijk maken dat ze serieus genomen worden. Samen leveren we een wezenlijke bijdrage aan de goede sfeer op school, waarbij respect voor elkaar en vertrouwen voorop staan. Wij werken daarom met de Kanjertraining. 

Verder zijn wij een flexibele, transparante organisatie, waarin iedereen er mag zijn en waarbij openheid en duidelijkheid basisbegrippen zijn. 

PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!


Bij De Krullevaar is de volgende vacature beschikbaar: