Over ons

Wij zijn een kleine oecumenische basisschool, een echte buurtschool, in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Wij zorgen samen met onze omgeving voor een stevige en goede basis voor ieder kind. Door middel van Opbrengstgericht Passend Onderwijs bedienen wij alle leerlingen die onze school bezoeken. Wij leggen een inhoudelijk sterke basis met focus op de vakgebieden taal en rekenen. Daarnaast bieden we de kinderen een goed pedagogisch en didactisch klimaat en leren hen sociale vaardigheden die ze nodig hebben in onze samenleving.
Elk kind is het waard om gezien te worden en met plezier naar school te gaan.

Bij De Kinderboom is de volgende vacature beschikbaar: