Over ons

Onze school
De JazzSingel zet de toon in de buurt! Wij zijn een school in Terwijde Leidsche Rijn. Kinderen en ouders die je in de wijk tegenkomt, zijn in de school van harte welkom en De JazzSingel komt ook de buurt in. We willen graag actief meedoen aan bewonersinitiatieven. Daarmee zorgen we er mede voor dat de buurt voor kinderen één geheel is van wonen, spelen en naar
school gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin mensen elkaar kennen.

Onze speerpunten zijn:
• kinderen tot bloei brengen, ambitieus zijn
• opbrengstgericht werken, structuur en duidelijkheid
• plezier, enthousiasme en humor
• consequent, warm en vriendelijk
• vreedzame school, veiligheid en geborgenheid
• een plusaanbod op het gebied van Kunst
.