Over ons

De Hussel is een Jenaplan basisschool. Alles wat wij doen met leerlingen, de keuzes die wij maken en de manier waarop wij met leerlingen werken vindt zijn basis in het concept van onze school. Wij geven vorm en inhoud aan ons onderwijs en gebruiken daarbij de pijlers waarop het jenaplanonderwijs rust; gesprek, werk, spel en viering.

Ons onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen; het verwerven van kennis en het ontwikkelen van de sociaal- emotionele, motorische, creatieve en cognitieve (verstandelijke) vermogens. Het behalen van goede resultaten voor rekenen, taal, lezen en spelling vinden we even belangrijk als de ontwikkeling van de andere gebieden.

Op de Hussel wordt elk kind gezien als uniek individu. Het onderwijsaanbod sluit aan bij de individuele mogelijkheden van de kinderen; onderwijs op maat.

De ambitie van de Hussel is kinderen in staat te stellen zich optimaal en maximaal te ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn om de volgende stap te zetten in hun schoolloopbaan en in de maatschappij.

Bij De Hussel is de volgende vacature beschikbaar: