Over ons

Onze school is aangesloten bij Trivium, een protestants-christelijke onderwijsorganisatie voor basisscholen in de regio. Bij Trivium zijn nu 14 basisscholen aangesloten in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, West- Maas en Waal. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.trivium-onderwijs.nl

Trivium ondersteunt deze scholen bij het besturen en beheren van de school en waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij moet u denken aan het onderhoud van het gebouw, bijscholing van de leerkrachten, een sterk management, invalpool bij ziekte, computernetwerk en onderwijsmiddelen zoals de digiborden en het zelfevaluatiesysteem wat ons scherp houdt.

Trivium zorgt voor goede randvoorwaarden zodat wij ons volledig op het onderwijs aan de kinderen kunnen richten. Hoe we dat doen, dat is aan de school zelf. Zo hebben we binnen Trivium 14 heel verschillende scholen. U zult als ouder in de praktijk weinig tot niets van Trivium merken. Maar samen staan we voor kwaliteit en dat merkt u.


Bij De Hien is de volgende vacature beschikbaar: