Over ons

De Hertog is een school voor speciaal onderwijs, speciaal voor kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen. Een fijne plek waar je kind de best passende ondersteuning krijgt en zichzelf kan zijn en zo weer met plezier naar school gaat.

De Hertog is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een complexe ontwikkelingsproblematiek in de basisschoolleeftijd (voorheen cluster 4 onderwijs). Deze leerlingen zijn vaak vastgelopen in het regulier onderwijs en komen niet meer (volledig) toe aan leren en ontwikkelen. De gestagneerde ontwikkeling wordt weer op gang gebracht en het zelfvertrouwen van de leerlingen hersteld. Doordat leerlingen hun autonomie vergroten, kunnen ze optimaal tot hun recht komen binnen de school en binnen de maatschappij. Van belang is om opbrengstgericht onderwijs aan alle leerlingen te bieden, waarbij het schoolaanbod gebaseerd is op de individuele ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. De doelen die gesteld worden zijn ambitieus én realistisch. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen, mogelijkheden en behoeften van de leerling en de ouders, gericht op de toekomst van de leerling. We willen in elke leerling het beste naar boven halen.

Onze school is nu nog onderdeel van Entrea Lindenhout, maar valt per 01-01-2024 onder SKOR. De Hertog dan maakt samen met twaalf andere scholen en expertisecentrum ’t PAST deel uit van SKOR. SKOR staat voor goed onderwijs, een blik op de toekomst en oog voor hun personeel.

Bij De Hertog is de volgende vacature beschikbaar: