Over ons

In de wijk Turfberg-Zuid is in één gezellig gebouw een Basisschool, een Peuteropvang en een Buitenschoolse opvang gevestigd. Daarmee vormt de voorziening een bindend element in de wijk. De medewerkers van “Grasspriet” willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling. Een grassprietje groeit niet door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving bieden waarin leren en leren leren centraal staan.

Bij De Grasspriet is de volgende vacature beschikbaar: