Over ons

Op de 2e Montessorischool zijn we samen, kinderen, leerkrachten en ouders,
veilig op weg naar zelfstandigheid in een school waar respect en waardering centraal staan.
 
De visie van Maria Montessori is leidraad gevend voor onze vorm van onderwijs. De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak :
“Help mij het zelf te doen”.
Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeftes van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij op 25 locaties in Gooi en Vechtstreek uitdagend basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid!

Bij De Gooische Montessori school zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: