Over ons

SaKS: Samen Katholieke Scholen

SaKS, Samen Katholieke Scholen Alkmaar, een (netwerk)organisatie van scholen die met elkaar een beweging vormen om het onderwijs anders en met meer betekenis voor leerlingen, leerkrachten en ouders vorm te geven. “Worden wie je bent” vormt de kern van de SaKS-beweging. Die beweging verloopt langs vier richtsnoeren (eigenaarschap, talentontwikkeling, samenwerking en zingeving) die focus geven op bovenschools niveau, maar ook ruimte om een eigen vertaling op schoolniveau te maken. Met de slogan “SaKS over morgen” maakt SaKS duidelijk dat we met ons onderwijs niet alleen kinderen een basis willen geven voor een gezonde en gelukkige toekomst voor zichzelf, maar juist ook voor de wereld waarin ze leven. www.saks.nl


De Erasmus

Onze missie is: Samen bewegen in een uitdagende leeromgeving.
Op de Erasmus werken, wij samen met leerkrachten en onderwijsondersteuners, leerlingen en ouders in een uitdagende omgeving waarin wij leren en ontwikkelen. Wij zien het als onze taak om leerlingen in brede zin te laten ontplooien om op een goede eigen wijze te kunnen bijdragen aan de samenleving. Met een duidelijke visie op het positief pedagogische klimaat is de Erasmus een school waar je je op je gemakt voelt. 
 


Bij De Erasmus zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: