Over ons

Op de Drijfveer ontdekken onze leerlingen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze dit kunnen toepassen in de wereld van nu en morgen. We dagen leerlingen uit om hierin eigen initiatief te nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen. Leerlingen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving; zowel op cognitief-, op expressief- en op sociaal vlak. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces zodat eigenaarschap ontwikkeld wordt.  

We leren, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden: Saamhorigheid, plezier in leren, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit.


Bij De Drijfveer is de volgende vacature beschikbaar: