Over ons

De Dagobert is een Katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Daarmee bedoelen we onderwijs op maat, maar ook dat een kind zich veilig, geborgen en fijn voelt op school. We willen in het kader van Passend onderwijs kinderen een kans geven op onze school.

We streven naar een goede basis voor alle kinderen, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Het is ons doel dat leerlingen zich cognitief en sociaal ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een aansluitende vorm van vervolgonderwijs. Een goede
basis wordt geleverd door veel aandacht te geven aan de kernvakken taal, rekenen en lezen. Ook creatieve en sociale vorming, zelfstandigheid en respect voor elkaar vinden we belangrijk om kinderen te helpen op te groeien tot verantwoordelijke wereldburgers.

Deze school, maakt samen met elf andere scholen en expertisecentrum ’t PAST deel uit van SKOR. SKOR staat voor goed onderwijs, een blik op de toekomst en oog voor hun personeel.