Over ons

OBS de Cirkel is een mooie openbare basisschool in de wijk Zuilen met ongeveer 250 leerlingen. De Cirkel is een multiculturele school waarbij het team samen vorm geeft aan goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat. De kinderen op de Cirkel leren, spelen en werken samen. Een sterke basis en een brede interesse ontwikkelen bij de kinderen is ons doel. Onze kinderen hebben uiteenlopende leerbehoeften. 

De school heeft een roerige tijd achter de rug. Sinds 21-22 is er een grotendeels nieuw team, met nieuwe directie en IB. We gaan vanaf volgend schooljaar werken met andere lestijden en met een combinatie van heterogene en homogene groepen. Op onze website lees je daar meer over. Deze keuzes hebben we gemaakt vanuit visie. Onze visie gaan we komend schooljaar nog meer uitwerken en samen vertalen naar de praktijk. Om ons onderwijs en het thematisch werken te verbeteren werken we samen. We kijken bij elkaar en delen ervaringen om onszelf te ontwikkelen en ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Bij De Cirkel is de volgende vacature beschikbaar: