Over ons

Op De Catharijnepoort vinden wij het belangrijk om goed onderwijs te geven en een vertrouwde, veilige omgeving te creëren waarbinnen kinderen met plezier kunnen leren en spelen. Wij willen dat onze leerlingen voldoende kennis meekrijgen om goed in de maatschappij te functioneren. Dat doen we o.a. door ze te helpen om kritisch en creatief te leren denken, ze ICT-vaardig te maken en de Engelse taal aan te leren. We bouwen samen aan een betere samenleving door kinderen te leren aandacht te hebben en zich verantwoordelijk te voelen voor de ander en de natuur.

Bij De Catharijnepoort is de volgende vacature beschikbaar: