Over ons

Het speciaal- en het voortgezet speciaal onderwijs van Bartimeús in Doorn (so en vso), verder te noemen ‘de Bosschool’, is een school voor kinderen met een meervoudige visuele beperking die zeer moeilijk leren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De Bosschool is onderdeel van een verbrede school, waarin de Bosschool, dagbesteding, een therapeutische peutergroep en een kinderdagverblijf samen een plaats hebben. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling van kennis.  

Leerlingen hebben, naast visuele en verstandelijke beperkingen, ook andere beperkingen, waaronder motorische en/of spraak-taal problemen. Deze combinatie van beperkingen vereist een op maat gesneden onderwijsprogramma, waarin de leerstof gestructureerd en in kleine stapjes wordt aangeboden.  

Een leerling die zeer moeilijk leert, heeft problemen met het zich eigen maken van de leerstof en met het leren in- en van sociale situaties. Daarom bieden wij onze leerlingen veel begeleiding.  

De Bosschool is ingedeeld in twee onderwijskundige afdelingen. We onderscheiden een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso)


Bij De Bosschool in Doorn is de volgende vacature beschikbaar: