Over ons

De Boomgaard is een basisschool die staat voor kwalitatief goed onderwijs.
Door een goed persoonlijk contact tussen team en ouders bieden wij een vertrouwde en veilige plek voor onze leerlingen.
Met ons team werken wij enthousiast aan kindgericht onderwijs door de lesstof af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Naast de basisvakken taal, rekenen en lezen bieden wij ook thematisch onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren’. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid. Op de Boomgaard komen de kinderen tot bloei!

Bij De Boomgaard is de volgende vacature beschikbaar: