Over ons

De Bonte Tol is een IPC-school in Pijnacker met een eigentijds curriculum waarin (inzicht in) leren en zelfstandigheid centraal staan, leerlingen aan hun zelfvertrouwen werken en hun eigen talenten ontdekken. Wij zijn een middelgrote school met ruim 200 leerlingen en een enthousiast, samenwerkend en lerend team.
Zelfstandig werken, ontleend aan de Daltonmethode, is de basiswerkvorm van ons onderwijs. De kinderen werken anderhalf uur per dag zelfstandig aan hun weektaak waarbij zij hun opgegeven werk goed leren plannen.
 
De kinderen werken zelfstandig en op eigen niveau, leren keuzes maken, werken samen, leren zich presenteren en verantwoording te nemen. Ze hebben de mogelijkheid om hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun niveau te verhogen.
Ieder kind wil graag zelfstandig zijn. Op De Bonte Tol:
  • zijn de kinderen medeverantwoordelijk  voor het gebouw, hun spullen en de omgang met elkaar
  • hebben de kinderen klassendienst
  • denken de kinderen mee in het leerlingpanel    Bij De Bonte Tol is de volgende vacature beschikbaar: