Over ons

Over basisschool de Blokkendoos

Basisschool De Blokkendoos is een gezellige en solide school met een gevestigde naam in Loon op Zand. De school telt 253 leerlingen verdeeld over elf groepen. Belangrijke pijlers zijn: een veilige school waar goed onderwijs gegeven wordt en waar alle kinderen gezien worden, kindgericht onderwijs georganiseerd in jaargroepen en veel aandacht voor sociaal-emotionele aspecten. Het team ontwikkelt zich steeds meer vanuit een collectieve ambitie als professionele leergemeenschap.

Missie: Samen met elkaar leren, ontwikkelen, groeien en bloeien in een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving.

Hieraan gekoppeld zijn onder andere de volgende visiekenmerken en kernwaarden benoemd:
• Vanuit talent kunnen ontwikkelen op alle gebieden;
• Zorgen voor een goede basis door goed onderwijs;
• Diversiteit in het aanbod, waarin creativiteit en cultuur belangrijk zijn;
• Betekenisvol aanbod in een rijke leeromgeving (betekenisvolle context);
• Ruimte hebben en krijgen om te groeien, toekomstgericht;
• Samen leren van en met elkaar (dat geldt zowel voor leerlingen als voor teamleden);
• Op verschillende manieren leren (instructie, met handen, uit boeken, onderzoekend);
• Het leren zichtbaar maken, inhoudelijke betrokkenheid van leerlingen en ouders;
• Betrokkenheid, welbevinden, zorgen voor elkaar (o.a. burgerschap), vertrouwen;
• Kinderen zíen! 

We zijn een opleidingsschool voor de PABO Tilburg en ROC Tilburg. In de school is een peuterspeelzaal en een VSO en BSO gehuisvest waar we goed mee samenwerken. Het motto van de Blokkendoos is: WETEN WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET WEET WAT JE MOET DOEN. De Blokkendoos wil een school zijn waar alle betrokkenen samen bouwen aan een stevig bouwwerk. Met dat bouwwerk bedoelen we niet alleen de school als plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar ook het kind dat we willen stimuleren om zich te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid, die in acht jaar veel ‘bagage’ meekrijgt om zijn weg te vinden op het vervolg onderwijs en in de maatschappij. Onze uitgangspunten zijn: ZORG GOED VOOR JEZELF, ZORG GOED VOOR DE ANDER, ZORG GOED VOOR DE OMGEVING.

Bij De Blokkendoos is de volgende vacature beschikbaar: