Over ons

Openbare basisschool Daltonschool Katwijk is dé openbare daltonschool in Katwijk. Het daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: samenwerking, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Op Daltonschool Katwijk streven wij naar een open en inclusieve leeromgeving, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt en waar we van en met elkaar kunnen leven en leren. Wij zijn een kleurrijke openbare basisschool, waarin iedere leerling zich gezien en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij brengen leerlingen eigenaarschap ten aanzien van hun eigen leerproces bij, zodat ze keuzes kunnen en durven maken gericht op hun eigen optimale ontwikkeling. 

Op Daltonschool Katwijk werken we met positive behaviour support (PBS). We zetten PBS in om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We hebben een groot ondersteuningsteam en kleine klassen. Kinderen krijgen hierdoor de aandacht die ze verdienen.
Eind 2023 verhuizen we naar een nieuw gebouw waar we met drie andere partners een prachtig IKC+ vormen. Hierdoor ontstaat er één plek waar ieder kind van 0 tot 13 jaar zich optimaal kan ontwikkelen.In ons nieuwe Integraal Kindcentrum bundelen wij als partners uit het onderwijs, opvang en jeugdhulp onze krachten om een omgeving te creëren waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.


Bij Daltonschool Katwijk is de volgende vacature beschikbaar: