Over ons

Dalton Rotterdam Palmentuin is een kleine school in het stadsdeel Groot-IJsselmonde in Rotterdam. Het onderwijsaanbod betreft onderbouw HAVO, MAVO, Gemengde Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg in de sectoren economie, zorg & welzijn en dienstverlening & producten.

Tot 31 juli 2023 staat de school bekend onder de naam PT010-Theater & Dans. De nieuwe naam Dalton Rotterdam Palmentuin wordt gebruikt vanaf 1 augustus 2023.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 volgen de leerlingen op Palmentuin een theaterprofiel. Een deel van de leerlingen volgt het programma Theater & Dans voor leerlingen die op het toneel willen staan en graag dansen of toneel spelen. Een ander deel van de leerlingen volgt het programma Design & Techniek waarbij de nadruk ligt op ondersteunende activiteiten als licht en geluid, evenementenorganisatie, catering, grimeren en decorbouw. Hierbij wordt samengewerkt met Jeugdtheaterschool Hofplein en wijkcentrum Islemunda.


In 2022 zijn de docenten gecertificeerd als Dalton-docent. Wij willen leerlingen aan een mooi diploma helpen en zo goed mogelijk voorbereiden voor de maatschappij. De uitgangspunten van Daltononderwijs gaan ons daarbij helpen:
  • Zelfstandigheid-De leraar is ook coach en helpt de leerling om zelfstandig te denken en te werken, bijvoorbeeld ook bij het plannen.
  • Verantwoordelijkheid-Leerlingen krijgen veel vrijheid, maar die vrijheid betekent ook: verantwoordelijkheid nemen. Je kunt dus niet doen en laten wat je wilt, je moet kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.
  • Samenwerking-Leerlingen werken veel samen, in tweetallen of in een groepje. Door samenwerken leer je van elkaar, ook als dat niet altijd even makkelijk gaat. Nadenken over hoe je zelf werkt en hoe anderen werken (reflecteren) wordt de normaalste zaak van de wereld.
Wij zijn SARO 
Dalton Rotterdam Palmentuin  is onderdeel van SARO, een Rotterdams onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs. SARO gaat en staat voor een samenleving waarin ons onderwijs ieder kind dezelfde kansen biedt, van 0 tot 18 jaar. Op al onze scholen werken we dagelijks aan goed onderwijs en werken we in een fijne omgeving waar we met en van elkaar leren. Binnen en buiten onze school, want bij SARO heb je nog 2100 collega’s. SARO daagt je uit om creatief te denken, SARO biedt professionele ruimte om te groeien en moedigt je aan om ervoor te gaan: Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs.

Bij Dalton Rotterdam Palmentuin is de volgende vacature beschikbaar: