Over ons

Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

CSV de Ridderhof maakt onderdeel uit van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kalisto is een moderne onderwijsinstelling in de regio's Woerden en Abcoude waar 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs deel van uit maken en ca. 400 medewerkers in dienst zijn.

Kalisto wil als werkgever mensen boeien en binden in een professionele cultuur, waarin ruimte is voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Om de groei en talentontwikkeling mogelijk te maken, is er veel aandacht en ruimte voor scholing en professionele leergemeenschappen, gekoppeld aan persoonlijke doelen en ontwikkeling.
Kalisto kenmerkt zich verder door:
  • empowerment: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk houden binnen de organisatie;
  • peerlearning: leren van en met elkaar - verbinding zoeken;
  • teamsynergie nastreven: vanuit de dialoog met elkaar meerwaarde behalen;
  • streven naar duurzame ontwikkeling;
  • zelfsturende teams;
  • lerende organisatie.

De Ridderhof
CSV de Ridderhof is een school met ongeveer 190 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het is in het pittoreske dorp Vreeland de enige school. In het schoolgebouw is ook de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal gevestigd.     
Er is een mix van fulltime en parttime leerkrachten. Verder is er een administratief medewerker, een Remedial Teacher, een IB-er en een locatie-directeur. De Ridderhof is (binnen Kalisto) geclusterd met twee andere scholen in de buurt: De Willibrordus in Breukelen en de Ludgerus in Loenen. Met z’n drieën worden deze scholen geleidt door één meerscholendirecteur. 

De Ridderhof staat voor:
  • kinderen in hun kracht zetten, laten ontwikkelen op hun eigen level en ze naast de gewone kennis ook vaardigheden als problemen oplossen, goed communiceren en kritisch en creatief denken bij brengen.  
  • De Ridderhof heeft een standvastig, hecht team die individueel en met elkaar zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de school en de kinderen. EN er wordt veel gelachen!!  
  • De mensen op de Ridderhof zijn nieuwsgierig. Ze denken met elkaar vaak buiten de kaders, en vanuit dat idee werken ze ook met de kinderen. Dat is heel interessant en daardoor gebeuren er verrassende dingen op de school. De kinderen krijgen de ruimte om met ‘gekke’ ideeën te komen.