Over ons

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving.

Wij werken vanuit onze vier kernwaarden: aandacht, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Ons onderwijs kenmerkt zich door het flexmodel. Voor de leerling betekent dit meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. We geven lessen van 80 minuten, maximaal 4 per dag. Elke leerling kiest aanvullend 5 flexlessen van 40 minuten per week. Hij kan daarbij kiezen uit vakflex, talentflex en zwijgflex.
 
Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
 
Typerend voor onze school zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, O&O, Cambridge Engels en Wiskunde D. We stimuleren leerlingen om hun eigen talenten te ontwikkelen.


Bij CSG Willem de Zwijger is de volgende vacature beschikbaar: