Over ons


Samen leren, samen leven!
CSG Het Streek is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Ede. Wij verzorgen een breed palet aan onderwijsvormen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. In een inspirerende omgeving kunnen de ruim 2.300 leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. 

Onze identiteit
Wij zijn een christelijke school met een open toelatingsbeleid. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. De ruim 300 medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. 

Onze visie
Bij Het Streek werken wij met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Het Streek Lyceum
Het Streek Lyceum aan de Bovenbuurtweg is een school voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium. We staan in de regio bekend vanwege de sfeer en het diverse aanbod waarin onze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. We hebben een goede mix tussen reguliere lessen en mogelijkheden om deze kennis en ervaring toe te passen in de praktijk. 

Het Streek College
Het Streek College aan de Zandlaan is een school voor praktijkonderwijs, vmbo en mavo. We staan in de regio bekend vanwege de goede sfeer en begeleiding van onze leerlingen, zoals huiswerkbegeleiding en het mentoraat. Theoretische vakken worden afgewisseld door beroepsgerichte vakken met leuke opdrachten. Het is een school voor helpers, makers en regelaars.
 

ISK
De Internationale Schakelklas (ISK) is onderdeel van Het Streek College. Op twee locaties in Ede en Bennekom biedt Het Streek College onderwijs aan kinderen die gevlucht zijn.

 
 


Bij CSG Het Streek zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: