Over ons

Over de CSB
De CSB is een middelgrote school voor mavo, havo en vwo. Momenteel heeft de CSB ongeveer 900 leerlingen en ruim 80 medewerkers. De school trekt leerlingen uit heel Amsterdam (en omgeving). De leerlingenpopulatie is daardoor een afspiegeling van Amsterdam en omstreken; een minimaatschappij met verschillende achtergronden, culturen en talenten.

Kenmerkend voor de school is de persoonlijke en prettige sfeer waarin medewerkers en leerlingen met elkaar omgaan. Het team is bevlogen en zeer betrokken bij de leerlingen. De schoolleiding van de CSB bestaat uit de rector en drie teamleiders. Daarnaast zijn er vier leerjaarcoördinatoren voor de leerlingzaken. Elke docent maakt deel uit van een basisteam, een sectie en participeert in werkgroepen. De teamleiders geven leiding aan de basisteams en sturen secties en werkgroepen aan.

De CSB biedt betekenisvol onderwijs met als kernwaarden toekomstgericht, onderzoekend, ambitieus, creatief en betrokken. Onder betekenisvol onderwijs verstaan we: onderwijs dat verbinding maakt tussen lesstof, leerling en maatschappij. Dat houdt in dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Betekenisvol onderwijs op de CSB is samenwerkend leren, waarbij leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. In de onderbouw werkt de school met 20-80 learning. Eén dag in de week hebben de leerlingen Millennium Skills. Dit is projectmatig onderwijs vanuit betekenisvol leren waarin veel vaardigheden worden geoefend met behulp van drie thema’s: Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business/Junior Building School. Dit vindt plaats in heterogene groepen en bereidt leerlingen voor op de maatschappij van morgen. In de derde klas hebben de leerlingen een dagdeel in de week deze Millenium Skills.
Vanaf volgend schooljaar wordt er in de eerste en tweede klas gewerkt met laptops als ondersteuning van het onderwijs, met name voor differentiëren en formatieve evaluatie.

De CSB maakt deel uit van de stichting Cedergroep, het bevoegd gezag van zes scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en Ronde Venen. De Cedergroep staat voor succesvol en waardenvol onderwijs. Hierbinnen heeft iedere school een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten.

Bij CSB is de volgende vacature beschikbaar: