Over ons

Spaarnesant is het bevoegd gezag van alle 26 openbare scholen voor primair, speciaal primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant werken ongeveer 850 personeelsleden aan goed onderwijs voor ongeveer 6800 leerlingen. Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij. De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de directeur een grote ruimte om zelf invulling te geven aan goed onderwijs en een eigen onderwijsprofiel in relatie tot de omgeving.

In Haarlem Zuid-West, op het kruispunt van de Koninginnebuurt en de Leidsebuurt staat de Cruquiusschool. Een nieuwe school die in het schooljaar 2016-2017 is gestart met een jongste kleutergroep en de komende jaren uit zal groeien tot een volwaardige basisschool met acht groepen. 
Het (aanvankelijk) kleine schoolteam is ervaren en enthousiast. We bieden goed onderwijs, waarbij veel oog is voor het individuele kind. In kleine groepen kunnen we aandacht besteden aan wat ieder kind nodig heeft. Veiligheid en plezier. Voorop staat dat we kinderen in een veilige, uitdagende omgeving helpen zich sociaal emotioneel, cognitief en creatief te ontwikkelen. Door samen spelen, leren en ontdekken werken we aan alle facetten van hun ontwikkeling. Het samen ontdekken van ieders kracht en talent staat centraal. We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen in hun spelkeuze en zelfredzaamheid. We helpen ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, het samen spelen en zorgdragen voor de materialen waar ze mee spelen.

Bij Cruquiusschool is de volgende vacature beschikbaar: