Over ons

Compass is een innovatieve school die werkt vanuit persoonlijke leerdoelen van de leerlingen én de leerdoelen die zijn verankerd in de eindexamentermen gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Compass biedt adaptief en gepersonaliseerd onderwijs op een aanbodgerichte en vraaggestuurde manier. 

Compass is een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen.
Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen om zich te ontwikkelen tot sociale, weerbare en (zelf)kritische mensen. Ze zijn in staat met een open blik mee te doen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.
Om dit te bereiken zetten wij in op het bouwen aan goede relaties en prikkelen we de nieuwsgierigheid bij de leerlingen. Wat voor onze leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons te ontwikkelen en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-lerenmentaliteit.


Bij Compass zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: