Over ons

De Cilinder is een montessorischool in Daalmeer (Alkmaar Noord), met vier klassen en in totaal circa 100 leerlingen. In ons Montessorionderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal. Een belangrijk uitgangspunt is dan ook het aansluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang van kinderen, op hun weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van montessorimateriaal, maar ook door kinderen iedere dag weer te stimuleren en te observeren. Onze klassen zijn samengesteld uit drie of twee jaargroepen, omdat we geloven in de natuurlijke manier waarop kinderen van elkaar leren. Net zoals in een gezin en in de maatschappij. Meer informatie over onze school vind je op:  www.decilinder.nl.

Bij Cilinder is de volgende vacature beschikbaar: