Over ons

Het Christelijk College Nassau Veluwe is een unieke regioschool van meer dan honderd jaar oud, centraal gevestigd in Harderwijk, vlakbij het station. Hier bieden we de opleidingen havo, atheneum en gymnasium, met aandacht voor het talent van elke leerling. Nassau Veluwe is een open christelijke school met ruim 1400 leerlingen en ruim 140 collega’s.

Naast de reguliere havo- en atheneumopleidingen biedt Nassau Veluwe ook een theaterhavo- (met eigen theaterzaal) en een gymnasiumopleiding aan. Hierin is de middelbare school uniek in de regio. In het eerste en tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen tussen een extra lesuur kunst+, sport+ of bèta+. Zij krijgen dan extra verdieping waardoor hun interesses nog beter worden bediend.

In de bovenbouw van het havo kunnen de leerlingen o.a. kiezen voor deelname aan de Bizz-school en de Science-school. Nassau Veluwe is een Unesco-school; we willen graag van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving. Tevens heeft Nassau Veluwe ook het certificaat begaafdheidsprofielschool, en is de school als Topsport Steunpunt Gelderland aangesloten bij het Olympisch netwerk.