Bij Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is de volgende vacature beschikbaar: