Over ons

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool en bieden kinderen van 2 tot 12 jaar een vreedzame en plezierige leeromgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot jonge zelfstandige wereldburgers. De speerpunten van ons onderwijs zijn betrokkenheid, kwaliteit, taal en brede vorming:

Betrokkenheid: medewerkers zijn positief betrokken en hebben zicht op het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen;

Kwaliteit:  het onderwijs is passend en uitdagend zodat de leerlingen zich competent voelen en gemotiveerd zijn om goede resultaten te behalen;  

Taalonderwijs:  taal staat in het onderwijsaanbod centraal omdat het de kansen van onze leerlingen in de maatschappij vergroot;

Brede vorming: de zelfstandigheid en creativiteit van leerlingen wordt op individueel én op groepsniveau gestimuleerd.  


Bij CBS Kleurenpracht is de volgende vacature beschikbaar: