Over ons

CBS Ichthus is een school die het belangrijk vindt dat kinderen leren dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft naar zijn/haar omgeving; dat kinderen leren om anderen in hun waarde te laten en te accepteren zoals ze zijn; dat je fouten mag maken en kansen krijgt om die te herstellen; dat kinderen eigen waarden ontwikkelen.
Op deze school willen we kinderen een uitdagende, maar ook veilige plezierige leeromgeving bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen de nodige basiskennis aanleren en kansen krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ons is ieder kind uniek en daarom streven wij naar een schoolomgeving, waarbinnen ieder kind persoonlijke aandacht en onderwijs op maat ontvangt.

Bij CBS Ichthus is de volgende vacature beschikbaar: