Over ons

Missie: “Samen sterk, samen wijzer”

CBS Ichthus is een lerende en levende gemeenschap waarin we vanuit onze passie voor kinderen goed onderwijs geven.In onze school streven wij ernaar ieder kind zich binnen de hem/haar gegeven mogelijkheden te laten ontwikkelen. Wij zien het als onze opdracht om kinderen aan het einde van de basisschoolperiode met voldoende bagage uit te laten stromen naar het voortgezet onderwijs.

Wij weten ons daarbij geïnspireerd door de kernwaarden van het christelijke geloof, zoals we die terugvinden in de Bijbel. Dit komt tot uiting in onze dagopeningen, vieringen en in de omgang met elkaar.

We willen dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Respect voor elkaar zien wij als een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt er op onze school veel aandacht besteed aan hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat en een veilige omgeving bevordert.

Visie:               

Wij als team zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer op de hele school, waarin eenieder zich veilig voelt. In onze communicatie gaan we uit van elkaars goede intenties. We ontvangen en geven feedback op een respectvolle, opbouwende wijze. We zijn ons bewust van elkaars verschillende persoonlijkheden en meningen. In onze samenwerking hebben we oog voor elkaar en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten om tot ontwikkeling te komen.  We zijn daarin open, eerlijk en zorgzaam. In ons contact met ouders zijn wij respectvol, open en eerlijk. Wij vormen een samenwerkingsteam met alle betrokkenen (ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers) om ieder kind optimaal te kunnen laten groeien. In 2023 staat CBS Ichthus bekend als een school waar eenieder zich gezien voelt en met plezier en vertrouwen naar toe gaat. Ichthus biedt een leeromgeving waarin iedereen gestimuleerd wordt om zichzelf actief te ontwikkelen.


Bij Cbs Ichthus zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: