Over ons

Het Castor College is een brede school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, met als motto: We zien je! 

Diversiteit is onze kracht: iedere leerling is welkom, mag zichzelf zijn en kan op basis daarvan presteren naar vermogen en ambitie. We bouwen aan een divers curriculum met ruimte voor vakoverstijgend en projectmatig onderwijs naast reguliere monovakken. We willen leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces door in ons onderwijs formatief handelen en het geven van feedback een centrale plaats te geven. Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema. Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomstige rol als (wereld)burgers.  

Wij werken op verschillende manieren samen om leerlingen op te leiden voor een kansrijke toekomst. Iedere docent is (duo)mentor en overlegt regelmatig met mentoren van dezelfde jaarlaag. Daarnaast werken we samen in vaksecties, clusters en in projecten, zoals vwo+, taal- en rekenvaardigheden of internationalisering. We zijn energiek en iedereen in de school wordt bij nieuwe ontwikkelingen betrokken. Ook leerlingen zijn actief in allerlei commissies en maken samen met docenten de school gezellig en vertrouwd.  

Geloven in je eigen groeimogelijkheden, fouten mogen maken en elkaar met respect kunnen aanspreken, dat vinden wij belangrijk in onze hele school. Als opleidingsschool staan we voor de ontwikkeling van onze docenten. Nieuwe docenten krijgen bij ons begeleiding in de vorm van voorlichting, coaching, lesbezoeken en intervisie.  

Bezoek onze website of pagina op Instagram of Facebook om ons alvast beter te leren kennen. 


Bij Castor College zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: