Over ons

Cals Nieuwegein is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig havo en vwo onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

Een bijdrage leveren aan de beste kwaliteit van onderwijs
Het Cals College is een school waar we voortdurend en actief werken aan onderwijsontwikkeling. Binnen de kaders is er veel ruimte voor initiatieven die daaraan bijdragen. We verwachten van jou als docent dat je graag een bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs, in de breedste zin van het woord. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en werken voortdurend aan verbetering.
We geven klassikaal onderwijs met moderne hulpmiddelen in een goed geoutilleerd gebouw. We werken met een 65-minuten-rooster.

Begeleiding van nieuwe docenten en stagiairs
Het Cals College Nieuwegein heeft een begeleidings- en scholingsprogramma voor startende en ervaren nieuwe docenten. Een eerste doel van dit programma is de nieuwe docenten te begeleiden in het op een prettige manier thuis raken in de organisatie. Het Cals College profileert zich als een lerende organisatie, waar we leren van en door elkaar. Een tweede doel van het programma is dat de nieuwe docenten van elkaar leren en zich professioneel verder ontwikkelen, zowel startende als ervaren docenten.

Het programma omvat de volgende onderdelen:
 • Begeleiding vanuit de sectie
 • Persoonlijke begeleiding
 • Deelname aan het donderdagochtendprogramma (werken aan professionele ontwikkeling)
 • De tweedejaars docenten starten in het traject: 'Didactisch coachen' en daarnaast is er persoonlijke begeleiding op maat mogelijk. 
Docenten in opleiding
Het Cals College Nieuwegein is een gecertificeerde opleidingsschool. Voor docenten in opleiding (stagiairs) is er bij aanvang van de stage een plenaire introductiebijeenkomst. Er vinden twee introductie-bijeenkomsten per schooljaar plaats: in augustus en februari. Het dpel van de introductiebijeenkomst is kennismaking met de school en met andere stagiairs. Daarnaast is er een begeleidings- en opleidingsprogramma waar alle studenten aan deelnemen. Dit begeleidingstraject is in samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolopleiders. 
Vanuit de sectie heeft elke stagiair een werkplekbegeleider die de inhoudelijke begeleiding verzorgt. De werkplekbegeleider heeft minimaal eens per week contact met de stagiair over de voortgang. De werkplekbegeleider bezoekt lessen die worden nabesproken. De frequentie waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het soort stage.

School voor havo en vwo: inspirerend en vormend aanbod in een lerende organisatie
We hebben een open blik naar buiten: nemen deel aan landelijke en internationale netwerken en laten ons onderwijs regelmatig bekijken door externe groepen, zoals het Europees Platform (TTO), cultuurprofielscholen en het technasiumnetwerk.
We leiden leerlingen voor meer op dan alleen een diploma. Het brede, uitdagende en vormende karakter van ons aanbod is minstens zo belangrijk. We willen leerlingen namelijk goed voorbereiden op de wereld die voor hen ligt.

Het aanbod bestaat uit:
 • De drie stromen in de school -het cultuurprofiel, het technasium en het tweetalig onderwijs-, het versterkt taalonderwijs Delf Scolaire (Frans,) Goethe (Duits), Cambridge (Engels) en HSK (Chinees);
 • Internationalisering;
 • U-Talent en Olympiades voor bèta-leerlingen;
 • Cals Business College (havo) en Jong Ondernemen (vwo) voor leerlingen met een economische interesse;
 • Talentklassen, musicals en filmfestivals voor leerlingen met een culturele belangstelling;
 • De Media Academie.
We zijn een school waar het leren en het ontwikkelen voorop staat: 
 • Elke docent krijgt ontwikkeltijd voor zijn lessen en zijn mentoraat
 • Elke docent wordt geschoold en bijgeschoold in didactisch coachen. Dat is nodig omdat we in onze lessen zoveel mogelijk op maat en formatief willen werken. ICT zetten we daarbij in als dat het leren bevordert;
 • In het jaarrooster maken we nadrukkelijk tijd vrij voor onderwijsontwikkeling.

Bij Cals College Nieuwegein is de volgende vacature beschikbaar: