Over ons

Bs de Spindel is onderdeel van SKO Het Groene Lint. 
Het Groene Lint bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Door het aanbieden van een stevige en brede basis van kennis en vaardigheden, zorgen we ervoor dat leerlingen zich in een veilige thuisnabije omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot wereldwijze tieners en later tot wereldwijze burgers. Deze ervaring is een startpunt voor vervolgonderwijs dat past bij de individuele talenten en motivatie van de leerling.

Bij bs de Spindel is de volgende vacature beschikbaar: