Over ons

De Bron is dé school voor wereldburgerschap in de Staatsliedenbuurt.
Dagelijks werken we aan een stevige basis voor ieder kind met voldoende bagage om een zelfstandige, verantwoordelijke en bewuste wereldburger te worden. Op De Bron krijgt uw kind de ruimte om zichzelf te zijn, in verbinding met de ander. We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde!
De leerlingen, ouders en leerkrachten van verschillende jaargroepen kennen elkaar. Deze betrokkenheid maakt dat kinderen zich veilig voelen op school. We houden zicht op het individuele kind en staan voor een laagdrempelige en goede communicatie tussen ouders en school. In wekelijkse lessen van de Vreedzame School oefenen we met conflicten oplossen, je inleven in een ander en democratische processen. We praten over pesten en doen er wat aan.

Ons onderwijs richt zich op sterke basisvaardigheden in taal en rekenen. Daarnaast besteden we veel tijd aan wereldoriëntatie, creatieve vakken (muziek en beeldende vorming) en bewegingsonderwijs. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Dit begint bij leerlingen bewust te maken van hun leerdoelen. Leerlingen gaan na welke vaardigheden en kennis ze al hebben en welke ze nog verder moeten ontwikkelen.
Om een compleet beeld te krijgen van onze school bent u natuurlijk van harte welkom om onze school te bezoeken.

Bij BS de Bron is de volgende vacature beschikbaar: