Over ons

Beukenrode Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 4. Op Beukenrode Onderwijs zitten maximaal 150 leerlingen met externaliserende en internaliserende gedragsproblemen. Het uitstroomperspectief van deze leerlingen is vervolgonderwijs. Wij bieden diplomagericht onderwijs op vmbo- en MBO niveau 1 niveau en de onderbouw van de havo. De school heeft een examenlicentie waardoor gewerkt wordt naar een regulier VMBO-diploma.

Bij Beukenrode Onderwijs is de volgende vacature beschikbaar: