Over ons

Het Bernard Lievegoed College is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en biedt de opleidingen vmbo basis/kader, vmbo-tl, havo en vwo aan.

Onze school is een school van leerlingen, docenten, onderwijs ondersteunende medewerkers én ouder(s)/verzorger(s) samen. We zien elkaar en creëren samen ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn.

Het Bernard Lievegoed College wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongvolwassenen tot oordeelkundige, vrij denkende en handelende volwassenen. Volwassenen die zich verbinden met de wereld om hen heen en die vanuit de wil, bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de wereld, voor anderen en voor zichzelf.