Over ons

De BSG staat voor de Berger Scholengemeenschap, een school waar gemiddeld 800 mavo-, havo- en atheneumleerlingen samen komen op een rustige plek in het Bergerbos. Onze school is een gemeenschap, waar ons team van zo’n 100 collega’s samen met betrokken leerlingen en betrokken ouders werkt aan inspirerend onderwijs. We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen gezien worden. Het nabije contact draagt hieraan bij.

Behalve nabijheid staat op onze school creativiteit centraal. Bij de BSG krijgen onze leerlingen de kans zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Denk aan vakken als tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, drama, muziek, programmeren & design en scholing in het cultureel erfgoed. De creativiteit komt terug in alle vakken en vakoverstijgende projecten/activiteiten: leerlingen worden uitgedaagd in nieuwe ideeën en oplossingen. Leren is hierdoor een creatief proces tussen leerlingen onderling en ook in interactie met jou als docent.

De BSG is daarnaast niet alleen een lerende organisatie voor leerlingen. Ook jij als docent wordt gestimuleerd om je verder te ontwikkelen. Daarom krijg je bij ons de vrijheid en ruimte om een deel van jouw werkweek te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Ook dat is typisch BSG.

De Berger Scholengemeenschap is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Meer weten over SOVON? www.sovon.nu

Sinds 1 september 2023 is de Berger Scholengemeenschap tijdelijk gevestigd op:
Oudtburghweg 3
1862 PX Bergen (N.H.)