Over ons

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs wil zeggen, onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.

Om deze kwaliteit te meten en te evalueren is transparante toetsing onontbeerlijk. Wij stimuleren onze leerlingen om hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen.

Wij creëren daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.

Wij ambiëren hoge slagingspercentages en positieve kritieken vanuit het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Per leerweg wordt de vertaling van deze onderwijsvisie voor onze leerlingen op maat ingevuld.