Over ons

Bello is een openbare jenaplanschool in de Spoorbuurt van Alkmaar en is onderdeel van Jenaplan Kindcentrum Alkmaar. Bello
is een school waar je leert samenleven. De vier kernactiviteiten volgens jenaplan: samen werken, samen vieren, samen spreken
en samen spelen. Kenmerkend voor het hechte en jonge team van Bello zijn de goede onderlinge samenwerking en de korte lijnen.
Ouderbetrokkenheid speelt hierin een belangrijke rol. Ieders input is nodig en wordt gewaardeerd.
Door het teambreed volgen van een intensief jenaplantraject hebben we onze visie verder versterkt en uitgewerkt in de praktijk. We
zijn daarmee toe aan een volgende stap: het verankeren van onze jenaplanidentiteit.

Bij Bello is de volgende vacature beschikbaar: