Over ons

De Beatrixschool is een open christelijke basisschool. We zijn een school waar we respectvol met elkaar omgaan, we zijn Goed voor elkaar! Vanuit deze gedachte staat de school open voor iedereen. Er wordt in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt. We hebben ons onderwijs Goed voor elkaar. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor de wereld waarin ze leven en leren ze goed om te gaan met elkaar, de natuur en het milieu. Daarnaast is de kwaliteit van ons onderwijs ook belangrijk. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We willen onze kinderen echt leren kennen!Vanuit deze overtuiging willen we actief met de kinderen in gesprek zijn en blijven over normen en waarden. We werken aan levensverrijkend, boeiend en toekomstbestendig onderwijs.

Directie: Emile van Laar (directeur), Lysanne Thien (directeur) en Tineke Zijderveld (adjunct-directeur)