Over ons

De Bavo Jenaplanschool is een kleine groeischool aan de rand van het centrum van Haarlem. Het is een school, waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen. Er zijn korte communicatielijnen en we hebben een open en transparante houding naar elkaar.

We gaan ervan uit dat ieder kind vanuit nieuwsgierigheid wil leren. Daarom hebben wij het ‘onderzoekend leren’ als speerpunt binnen ons schoolplan vastgesteld. Het betreft onze wijze om de kinderen vanuit eigen leervragen betekenisvol kennis bij te brengen van - en zicht te geven op de wereld om ons heen.

Omdat we weten dat iedereen ergens goed in is, hebben wij binnen ons Jenaplanconcept ook aandacht voor talentontwikkeling. Dit uit zich zowel in een focus op talenten tijdens talentcircuits, talentpodia, projectweken en vieringen, als in de benadering van leerkracht naar leerling. Iedereen is ergens goed in en krijgt dagelijks de kans dit te voelen en hierin te groeien. 
Heb je zelf een brede belangstelling en ben je creatief in doen en denken? Kun je jezelf in deze aanpak vinden? Kom ons dan helpen om de Bavo Jenaplanschool te verrijken met jouw nieuwsgierigheid!

Bij Bavo Jenaplanschool is de volgende vacature beschikbaar: