Over ons

Op basisschool ’t Vossenhol hebben we een diversiteit aan kleine en grotere mensen met elk hun eigen talenten, ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We willen iedereen in beweging zetten om zich optimaal, naar eigen vermogen, te ontwikkelen. Omdat

iedereen dit op een andere manier en in een ander tempo doet, hebben we het leerstofjaarklassensysteem losgelaten en zijn we op weg naar gepersonaliseerd leren. Basisschool ‘t Vossenhol wil leerlingen onderwijs en instructie op maat bieden, passend bij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind.

We richten ons niet alleen op het overdragen van kennis, maar ondersteunen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling. De leerkracht kijkt naar het kind in zijn totaliteit. We zorgen met elkaar voor een schoolklimaat van veiligheid, vertrouwen en respect, zodat het kind de ruimte krijgt op zoek te gaan naar zichzelf en zichzelf kan en mag zijn. Met alle betrokkenen streven wij ernaar dat het kind met alle nodige bagage, vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaat.


Bij Basisschool 't Vossenhol zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: