Over ons

Ons onderwijs

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Binnen de thema's is er op spelende wijze aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool.

In de groepen 3 t/m 8 ondersteunen we ons onderwijs met thematisch werken. Kinderen leren steeds meer zelfstandig te werken en het werk te plannen. Naast lezen, taal, rekenen en spelling besteden we in alle groepen aandacht aan kunst, cultuur en natuur. Kinderen maken kennis met muziek, drama, theater en musea.

De resultaten van ons onderwijs staan beschreven in de schoolgids. 

De kwaliteitscoördinatoren coördineren de zorg rondom kinderen die iets extra’s nodig hebben. De kwaliteitscoördinatoren zijn gekoppeld aan de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Zij werken samen met diverse externe partners zoals het ouder en kindteam, de GGD, logopediste, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Regelmatig organiseren we op school een ouderbijeenkomst. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan de orde.


Bij Basisschool 't Koggeschip zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: