Over ons

Op Dreef, waar onderwijskwaliteit en betrokkenheid samenkomen

Sinds 1985 verzorgt Basisschool Op Dreef het basisonderwijs in Veldhoven-dorp. Onze school staat letterlijk in het centrum van het dorp. De leerlingen op onze school zijn met name afkomstig uit Veldhoven-dorp, de Pegbroeken, de rand van Zonderwijk , waaronder internationals die werkzaam zijn in onze Brainport regio. Deze diversiteit biedt een venster op de wereld waarin onze leerlingen kennismaken met allerlei verschillen. Vanuit een veilige en rijke leeromgeving draagt dit positief bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling.

Samenwerken en samen leren
Naast hoog kwalitatief onderwijs, waarin we onze leerlingen opbrengst- en prestatiegericht begeleiden, vinden we het dan ook belangrijk dat kinderen elkaar echt ontmoeten binnen school. Samenwerken, samen spelen en samen leren. Dit stimuleren we actief door op momenten groeps- en leerjaar doorbrekend te werken. Zo ontwikkelen ze met elkaar een mate van zelfstandigheid en leren ze zorgdragen voor elkaar.

Zelfredzaam en jezelf leren zijn
We helpen onze leerlingen op dreef met het ontplooien van een reëel zelfbeeld; het bewustzijn van wie ze zijn. We dagen ze uit hun talenten optimaal te ontwikkelen en stimuleren ze om zelfstandig en zelfredzaam te zijn zodat ze vol vertrouwen, positief en met een open blik hun plek weten te vinden in de maatschappij. De school als gemeenschap is een oefenplaats in de identiteitsontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen. We hebben hierin een katholieke basis voor wat betreft de waarden, normen en het wederzijdse respect naar elkaar toe, maar beschouwen geloofsoverdracht als taak en keuze van de ouders. We gaan uit van culturele rijkdom en richten ons op gemeenschappelijke waarden.

Op dreef naar de toekomst
Wij zijn Op Dreef waar samen leren, gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderwijskwaliteit samenkomen. We zijn flexibel en groeien mee met maatschappelijke veranderingen. We bieden een stevige kennisbasis, halen altijd het beste in leerlingen naar boven en stralen dit ook met elkaar uit. Zo helpt Op Dreef leerlingen op weg en bereiden we ze voor op hun eigen rol in de maatschappij.