Over ons

Basisschool Omnia in Nootdorp is een fijne plek voor kinderen, ouders en teamleden.
Wij hebben op dit moment ongeveer 180 leerlingen op school. Op onze school werkt een gedreven team samen aan goed onderwijs. Samen maken we er een fijne school van.
Dat doen we met behulp van KiVa, door goed lesgeven (EDI en Thematisch werken), door open communicatie en samenwerken.
We hebben zicht op onze leerlingen. Binnen een duidelijke zorgstructuur werken we planmatig met een heldere cyclus. Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) is daarbij ons uitgangspunt.  
Het team wil het onderwijs op basisschool Omnia vormgeven in een fijne werkomgeving.  
Door onszelf meer te profileren, wil het team er samen voor zorgen dat de ouders onze school weer weten te vinden. Onze huidige ouders zijn daarbij natuurlijk de ambassadeur.   
Ons team is betrokken, collegiaal en gezellig! Leuk als jij daar ook inpast!

Bij basisschool Omnia is de volgende vacature beschikbaar: